Hoe zichtbare service verlenen? Hanteer de Comfortplan advies app voor een efficiënte en doordachte aanpak.

 
Werkwijze

Stap 1 : Oriëntatie

Start met een oriëntatiegesprek. Dit gesprek is bedoeld om vrijblijvend met te bespreken welke dienstverlening de klant/prospect van u kan verwachten en of dit aansluit bij zijn verwachtingen. Tevens wordt tijdens dit gesprek voor zijn specifieke situatie duidelijk waar de meerwaarde van jouw kantoor ligt. Hierna kan hij beslissen of en hoe hij verder gebruik wilt maken van jouw diensten.

Stap 2:  Inventarisatie

Na de oriëntatiefase zal jij met de klant de dialoog aangaan over uw (financiële) wensen, doelen, dromen en angsten. Vervolgens wordt zijn huidige financiële positie (inkomen, uitgaven , hypotheek, pensioen, verzekeringen, etc) geïnventariseerd.

Stap 3 : Analyse

De door de klant verstrekte informatie en documentatie analyseren en nagaan of de huidige situatie is afgestemd op uw wensen, doelen, dromen, risicobereidheid en kennis en ervaring.

Stap 4 : Advies

Op basis  van de gegevens uit de inventarisatie en analyse zal een gedegen en duidelijk financieel plan worden opgesteld waarin wordt geadviseerd over verschillende mogelijkheden om zijn wensen, doelen en dromen te verwezenlijken. Daarbij wordt tevens een mondelinge toelichting gegeven.

Stap 5 : Acties en bemiddeling

In het Comfortplan komen actiepunten naar voren hoe de klant uiteindelijk zijn (financiële) wensen, doelen en dromen kan realiseren. Indien hij dat wenst kan de verzekeringsmakelaar deze actiepunten uitvoeren. Indien in Uw Comfortplan het overzetten, wijzigen of aankopen van één of meerdere financiële/verzekeringsproducten worden geadviseerd, kan de verzekeringsmakelaar de klant van dienst zijn. Door de processen efficiënt te laten verlopen bespaard de makelaar voor zijn klant tijd en dus geld.

Stap 6 : Beheer

Omdat uw wensen, doelen en dromen alsmede wet- en regelgeving kunnen wijzigen, is het van belang om uw Comfortplan te onderhouden en aan te passen waar nodig. Om de dienstverlening vorm te geven kunt u de keuze laten uit diverse soorten van serviceovereenkomsten. Er zal periodiek worden afgesproken om de klant te ontmoeten en adviseren

Leave a reply